Graenland företags sociala ansvar baseras på en stark åtagande från alla dess anställda kring fyra strukturerande teman:

1 – Skydda konsumenterna Tack vare sitt kvalitetsledningssystem åtar sig Graenland att:

2 – Uppträda etiskt och ansvarsfullt Graenland ledningsteam utvecklar en lokal förvaltning som är fokuserad på utvecklingen av varje medarbetares talanger. Graeneland mobiliserar sina team kring ett starkt åtagande när det gäller:

3 – Delta i skyddet av miljön Graenland genomför konkreta och effektiva åtgärder för att kontrollera varje process i en strävan efter ständig förbättring. Miljömålet är att hjälpa till att minska avfall så mycket som möjligt. Tack vare erkända partners inom avfallshantering, utnyttjas förnybara avfall.

4 – Arbeta nära våra samarbetsproducenter för att behärska metoder Dygdiga sociala praxis främjar företagsutveckling.