Företaget Graenland väljer ut de bästa producenterna i Spanien och Marocko för att erbjuda sina kunder i Europa ett brett utbud av högkvalitativ färsk frukt och grönsaker. Deras leverantörsproducenter delar samma krav på reaktivitet och kvalitet, har de en effektiv spårbarhet och total livsmedelssäkerhet. Under året säkerställer Graenland ett konstant utbud av kvalitet och volym till sina huvudinköpskunder från stora detaljhandelskedjor, grossister och agroindustriella företag.